ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola
Disszertációs adatbázis

A disszertációk szerzői jogait a szerzők fenntartják!

Doktorandusz Cím Program Témavezető Év Tézisek

Andreides Gábor

A magyar-olasz kapcsolatok története 1956-1989

Új- és jelenkori egyetemes történeti program

Dr. Horváth Jenő

2008

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Aradi Csilla

Somogy megye Árpád-, és középkori egyházszervezetének létrejötte és megszilárdulása

Régészet

Laszlovszky József

2007

disszertáció
melléklet
Bácskay András Láz az ókori Babilóniában. Az ún. lázszövegek korpusza és értelmezése Egyiptológia Zólyomi Gábor 2007 disszertáció
tézisek
melléklet
Bagi Zoltán Péter

A Német-Római Birodalom és a Magyar Királyság kapcsolatai a XVI–XVII. század fordulóján.
Különös tekintettel a birodalmi gyűlésekre és a császári-királyi haderő szervezetére a Tizenöt éves háború időszakában

Középkori és kora újkori magyar történet R. Várkonyi Ágnes,
Tóth Sándor László
2005 disszertáció

Bálint Marianna

Az Árpád-kori településhálózat rekonstrukciója a Dorozsma-Majsai Homokhát területén

 

 

 

disszertáció
Bélyácz Katalin A salamisi csata emlékezete Ókortudomány Nagy Árpád Milós   disszertáció
magyar tézisek
német tézisek
melléklet

Bertényi Iván, ifj.

Bánffy Dezső és a nemzetiségi kérdés

Művelődéstörténet

Tőkéczki László

2005

disszertáció

Boér Hunor

A Székely Nemzeti Múzeum a magyar tudomány és közművelődés történetében 1875–2000

 Művelődéstörténet

Bodó Sándor

 2007

disszertáció
magyar tézisek

Bognár Zalán

Magyarok hadifogságban Magyarországon, a magyarországi hadifogoly-gyűjtőtáborok a hazai források tükrében 1944-1945

Új- és jelenkori magyar történet

Dr. Szakály Sándor

2006

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
melléklet
Bödőcs András A római kori úthálózat térinformatikai vizsgálata a mai Magyarország területén Régészet Szabó Miklós 2008 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
melléklet
Csaplár-Degovics Krisztián A független Albánia létrejötte albán szemmel (1912--1913) 19-20. századi kelet-európai történelem Ress Imre 2007 disszertáció
magyar tézisek
német tézisek

Csatári Bence

A Kádár-rendszer könnyűzenei politikája

(hiányzó adatok)

 

2007

disszertáció
magyar tézisek

Dani János

A Felső-Tisza-vidék kora bronzkora a Tell-kultúrákat megelőző időszakban

Régészet

Dr. Bóna István

2005

disszertáció
magyar tézisek
melléklet

Dede Franciska

Justh Zsigmond, az irodalmi dendi
Egy 19. századi irodalmár társasági kapcsolatai és irodalomszervező, művészetpártoló tevékenysége

Magyar művelődéstörténet

Fábri Anna

2005

disszertáció
magyar tézisek
melléklet
Dénesi Tamás Alsópapság, pasztoráció és egyházi irányítás a 18. századi veszprémi egyházmegyében Középkori és kora újkori magyar történet R. Várkonyi Ágnes 2006 disszertáció

Torzsa István, Dr.

Az észak-koreai nukleáris program és annak
hatása Északkelet-Ázsia biztonságára

Új- és jelenkori  egyetemes történet

Benkes Mihály

2006.

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Dreska Gábor

A Pannonhalmi Konvent  hiteleshelyi tevékenysége 1321-1500P

Középkori magyar történelem

Kubinyi András

2008

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Egry Gábor Az erdélyi szászok pénzintézeti rendszere és a szász nemzeti mozgalom kapcsolata a 19. században. (1835-1914) Új- és legújabb kori magyar történeti program Szász Zoltán   disszertáció
tézisek
Farkas Katalin Magyar függetlenségi törekvések 1859-1867: a Csáky–Komáromy-féle szervezkedés Új- és jelenkori magyar történet Pajkossy Gábor 2006 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Farkas Mária Történelemtanítás a népiskolákban a dualizmus kori Magyarországon Történettudomány Kardos József 2007 disszertáció
tézisek

Fodor Ferenc

Duna-Tisza közi homokhátság délkeleti részének paraszti gazdálkodása a 20. században

Néprajz- európai etnológia

Szilágyi Miklós

2006

disszertáció tézisek
melléklet
Frisnyák Zsuzsa Áruforgalom, áruszállítás és a magyarországi vasutak (1895). Vasút–ember–tér kapcsolatok 19. századi magyar történelem Sipos Péter 2006 disszertáció

Gaál Zsuzsanna

  A dzsentri születése. A Tolna megyei reformkori középbirtokos nemesség átalakulása a neoabszolutizmus és a dualizmus korában

 Társadalom- és gazdaságtörténet

Glósz József

 2007

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Gáll Ervin Honfoglalás- és kora Árpád kori szórványleleteinek elemzése az Erdélyi-medencében, a Partiumban és a Bánságban Régészet Vida Tivadar disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Géra Eleonóra Erzsébet Református karitatív intézmények a magyar fővárosban 1850-1952 Művelődéstörténet Kósa László 2006 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Gianone András

Az Actio Catholica története Magyarországon 1932-1948

Új- és jelenkori magyar történet

Gergely Jenő

2006

disszertáció
tézisek
Gönczné Szöllősy Orsolya Lovagrend Európa határvidékén. Az Avis rend korai története Középkori és kora újkori egyetemes történet Sz. Jónás Ilona   disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Gróh Dániel

A Visegrád-gizellamajori erőd és a Dunakanyar szerepe a késő római
védelmi politikában

Régészet

Dr. Borhy László

2006

disszertáció
tézisek
György Béla A romániai Országos Magyar Párt története (1922–1938) XIX–XX. századi magyar történelem Romsics Ignác 2006 disszertáció
magyar tézisek

Hajdú Zsigmond

Rituális gödrök a Kárpát-medencében a kr.e. 6000-3500 közötti időszakban. Vallástörténeti jelenségek régészeti megközelítésének elméleti és módszertani lehetőségei

Régészet

Dr. Kalla Gábor

2007

disszertáció
magyar tézisek
melléklet

Halász Éva

A szlavón hercegek és bánok 14. századi oklevéladó tevékenysége
(1323-1381)

Történelem segédtudományai

Bertényi Iván

2008

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
melléklet

Horváth J. András

Városatyák és várospolitika Budapesten a városegyesítés korában

Társadalom- és gazdaságtörténet

Gyáni Gábor

2007

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
melléklet
Kármán Gábor A külpolitika átalakulása a Rákócziak Erdélyében
a harmincéves háború után
Középkori és kora újkori magyar történelem R. Várkonyi Ágnes 2008 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Kertész Balázs Magyarországi források Laskai Osvát prédikációiban Középkori magyar történelem Madas Edit disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Kiss Csilla „Királynő vagy te a művészet országában”. A színésznői szerepkör változásai a 19. századi Magyarországon Művelődéstörténet Fábri Anna disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
melléklet
Kiss Péter A pannoniai mérföldkövek állításának történeti és topográfiai kérdései Régészet Borhy László 2007 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
melléklet
Klement Judit A magyar malomipar a századforduló társadalmában Gazdaság- és társadalomtörténet Kövér György disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Kornyilovné Máté Anita

Az amerikai magyar katolikusok és az óhaza kapcsolatai a két világháború között

Társadalom- és gazdaságtörténet

Dr. Puskás Julianna
Dr. Kövér György

2007

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
melléklet
Kovács Emőke Irányi Dániel politikai pályája 1868 és 1892 között Új- és jelenkori történettudomány Pöölöskei Ferenc 2008 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Kovács Emőke,
Katona Andrásné
Váci végrendeletek a 18. században Közép- és kora újkori egyetemes történet Poór János 2007 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Körmendi Tamás Az Imre, III. László és II. András magyar királyok uralkodására vonatkozó nyugati elbeszélő források kritikája Középkori magyar történet Bertányi Iván 2008 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Körmendy Lajos

Informatika a levéltárban

A történelem segédtudományai

Borsodi Csaba

2007

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Lagzi Gábor Ukránok és az ukrán-kérdés a két világháború közötti Lengyelországban (1918–1939) Kelet-Európa Története Szokolay Katalin 2006 disszertáció
magyar tézisek
Lajko Orsolya A dél-alföld edényművessége a kora újkorban a 17. Századi hódmezővásárhelyi kerámia néprajzi és régészeti összefüggése Régészet Laszlovszky József 2007 disszertáció
magyar tézisek
német tézisek
melléklet
Magyar Erzsébet A Habsburg monarchia közparkjai: magánkertek és városi parkok buda-pest társas életében (~1870--1918) (Kitekintéssel Bécsre, Prágára és Zágrábra)
Művelődéstörténet Kósa László 2008 disszertáció
magyar tézisek
melléklet
Magyar Károly A budai középkori királyi palota építészeti együttesének változásai (1340–1440) európai kitekintésben Régészet Kubinyi András 2008 disszertáció
magyar tézisek
melléklet
Mészáros Andor

A cseh elem a magyar polgárosodásban. A cseh nemzeti mozgalom expanziója

Magyar művelődéstörténet Szögi László 2007 disszertáció
Mezei Mónika Egyházi és világi hatalom – püspökök és királyok Tours-i Gergely leírásában Középkori és kora újkori egyetemes történet
Nagy Balázs 2006 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Molnár Mónika, F. Az Oszmán és a Habsburg Birodalom közti határ kijelölése a karlócai békét követően (1699-1701) Oszmán Birodalom és a Török Köztársaság története Dávid Géza   disszertáció
magyar tézisek
Németh András A középkori Tolna megye templomai Régészet Laszlovszky József 2006 disszertáció
magyar tézisek
német tézisek
melléklet
Niederreiter Zoltán

Symboles néo-assyriens. L’interprétation du rôle des insignes de pouvoir et des figures emblématiques sur la base des sources textuelles, iconographiques et archéologiques

Assziriológia Dezső Tamás disszertáció
magyar tézisek
francia tézisek
Novák Béla A párbajozó úriember. A párbaj története Magyarországon, és társadalmi hatásai,
1867-től, 1945-ig
Magyar művelődéstörténet   2007 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Óhidy Viktor Főúri lakáskultúra magyarországon a dualizmus időszakában Magyar művelődéstörténet Kósa László 2007 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Orgona Angelika A göncruszkai Kornisok. Két generáció túlélési stratégiái az erdélyi elitben (1546 k.–1648)
Középkori és kora újkori magyar történet Horn Ildikó 2007 disszertáció
tézisek
Orosz László

Fritz Valjavec (1909–1960) a két világháború közötti
magyar-német tudománypolitikai kapcsolatokban

Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történet Poór János 2006 disszertáció
tézisek

Őriné Bilkei Irén

A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi tevékenysége és ügyfelei, a megyei nemesség a Mohács utáni évtizedekben

A történelem segédtudományai

Gecsényi Lajos

2007

disszertáció
magyar tézisek

Ötvös István

A katonai főperek Magyarországon
A koncepció felépítése az 1949-50-dik évi törvénysértő katonai perekben

Új- és jelenkori magyar történet

Izsák Lajos

2007

disszertáció
Pál István Harold Wilson, a pragmatista munkáspárti reformer Jelenkori történet Székely Gábor 2008 disszertáció
magyar tézisek
Pálfi Zoltán Területi együttműködés az óasszír kereskedelemben Asszirológia Dezső Tamás 2008 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Pozsgai Péter

Családok és háztartások. Torna megye társadalma a 19. század közepén

Gazdaság- és társadalomtörténet

Dr. Bácskai Vera

2006

disszertáció
melléklet
Prohászka Péter Imperium et barbaricum. Kapcsolatrendszerek a Kárpát-medencében a Római Birodalom és a barbár népek között a római császár- és koranépvándorlás-korban Közép- és kora újkori egyetemes történet Puskás Ildikó 2008 disszertáció
magyar tézisek
német tézisek
melléklet

Rácz András

Az Európai Unió katonai képességeinek
fejlődése 1999-2004

Új- és jelenkori egyetemes történelem

Dr. Gazdag Ferenc

2008

disszertáció
Rajkai Zsombor Tibor A Timurida Birodalom és a Ming-kori Kína: elméletek és megközelítések a két birodalom kapcsolatának kérdésében     2007 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Réfi Attila A császári-királyi huszárság törzstisztikara a
francia forradalmi és a napóleoni háborúk
korában (1792–1815)
Új- és jelenkori magyar történelem Zachar József 2008 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Sárközy Miklós Tabaristān lokális fejedelemségeinek története a mongol kor előtt az iszlám idején       disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Seres Attila A magyar–szovjet diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok főbb problémái 1922–1935 Kelet-Európa története a 19-20. században Sipos Péter 2006 disszertáció
magyar tézisek
orosz tézisek

Simon Zsolt

Magyarország és az Oszmán Birodalom közötti kereskedelmi kapcsolatok a 16. sz. elején. A baricsi és kölpényi harmincadok forgalma

Medievisztika

Kubinyi András

2007

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Strausz Péter Kamarák a két világháború közötti Magyarországon XIX–XX. századi magyar történet Gergely Jenő   disszertáció
magyar tézisek
német tézisek

Szabó András Péter

Haller Gábor – egy 17. századi erdélyi arisztokrata életpályája

Kora újkori magyar történet

Horn Ildikó

2008

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Szende László

Piast Erzsébet és udvara (1320-1380)

Középkori magyar történelem

Bertényi Iván

2007

disszertáció
magyar tézisek

Tar Attila Szilárd

Magyar-német felsőoktatási kapcsolatok és kölcsönhatások a 18-19. században

Művelődéstörténet

Dr. Szögi László

2007

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Timár Attila Asszimiláció és kettős identitás; a birminghami ipari elit dzsentrifikációja Társadalom- és gazdaságtörténet Gyáni Gábor 2006 disszertáció
Toma Katalin Gróf Nádasdy Ferenc politikusi pályaképe (1655--1666) Középkori és kora újkori magyar történet   2006 disszertáció
magyar tézisek
Torzsa István Az észak-koreai nukleáris program és annak
hatása Északkelet-Ázsia biztonságára
Új- és jelenkori egyetemes történet Benkes Mihály 2006 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Tóth Anna Judit Malalas és a bizánci világkrónika kezdetei
disszertáció
tézisek
Tóth Gergely Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae...” című művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése Régészet Kalmár János   disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
melléklet
Umbrai Laura A hatósági kislakásépítés története Budapesten (1870-1948) Társadalom- és gazdaságtörténet Gyáni Gábor 2007 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Varga Balázs

Filmirányítás, gyártástörténet és politika Magyarországon 1957-1963

Társadalom- és gazdaságtörténet

Gerő András

2008

disszertáció
magyar tézisek

Varga Éva Mária

Magyar hadifoglyok és internáltak a Szovjetunióban az oroszországi levéltári források tükrében (1941-1956)

19–20. századi kelet-európai történelem doktori program

Krausz Tamás

2008

disszertáció
magyar tézisek
orosz tézisek

Varga Júlia

Katolikus közép- és felsőoktatás Erdélyben a 17.századtól a 19. sz. közepéig

Művelődéstörténet

Szögi László

2007

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Wicker Erika Rácok és vlahok a hódoltság kori Észak-Bácskában

Régészet

Laszlovszky József

2006

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Zachar Péter Krisztián Bécs versus Buda-Pest. Az 1848 őszi nyílt dinasztikus ellenforradalmi fordulat politikai-katonai háttere (október 4. – december 16.)     2006 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek