ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola
Disszertációs adatbázis

A disszertációk szerzői jogait a szerzők fenntartják!

Doktorandusz Cím Program Témavezető Év Tézisek

Bartha Judit

A költői egzisztencia retorikája Kierkegaard művészetfelfogásának előzményei E. T. A. Hoffmann-nál

Esztétika

Bacsó Béla

2005

disszertáció
magyar tézisek

Benedetti Gábor

Politika és erkölcs. A liberális demokrácia eszmerendszerének kialakulása

Politikai Filozófia

Orthmayr Imre

2006

disszertáció
magyar tézisek

Bezzeg Mária

A muzeológia elméleti kérdéseiről

Esztétika

Radnóti Sándor

2006

disszertáció
Brunczel Balázs Niklas Luhmann társadalomelméletének felépítése és az elmélet politikatudományos és politikafilozófiai vonatkozásai Politikai filozófia Kiss Endre 2008 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Czeglédi András Incipit Niëtzky. Széljegyzetek a kései Nietzsche nihilizmus- és esztétikumképéhez Esztétika Balassa Péter
Bacsó Béla
2008 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Cseri Kinga

Sören Kierkegaard hitről alkotott felfogásának hermeneutikai megközelítése

Hermeneutika

 

2007

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Galántai Csaba A művészi létezés arcai. Márkus László jelentősége a 20. század első felének magyar színházában és operajátszásában   Fodor Géza 2006 magyar tézisek
angol tézisek

Hankovszky Tamás

Pilinszky János evangéliumi esztétikája

Esztétika

Radnóti Sándor

2006

disszertáció

Horváth Orsolya

Az öneszmélés fenomenológiája

Fenomenológia

Schwendtner Tibor

2007

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Ignácz Lilla

Hermeneutika és teológia Rudolf Bultmann gondolkodásában

Hermeneutika

Fehér M. István

2007

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Király Hajnal

Könyv és film között. A hűség feloldásának elméleti koordinátái az adaptációértelmezésben

Esztétika

Kovács András Bálint

2007

disszertáció
magyar tézisek

Moldvay Tamás

Ratio és ritmus:
Előtanulmányok Descartes Regulaejának
szintaktikai vizsgálatához

Újkori Filozófia

Boros Gábor

2007

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Pogonyi Szabolcs

Charles Taylor – filozófia és politika

Politikai Filozófia

Huoranszki Ferenc

2007

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Schreiner Dénes

A görög mitológia és művészet kapcsolata Schelling művészetfilozófiájában

Esztétika

 

2006

disszertáció
magyar tézisek

Szabó Imre László

Wittgenstein Filozófiai Vizsgálódásai

Analitikus Filozófia

Kelemen János

2006

disszertáció
magyar tézisek

Utasi Krisztina

Ész és kinyilatkoztatás között. A Fragmentenstreit esztétikatörténeti jelentőségéről

Esztétika

Balassa Péter
Fodor Géza

2006

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Veres Bálint

Musica Paralitica. Zeneesztétikai vázlat a hetvenes évek európai műzenéjének hermeneutikus fordulatához

Esztétika

Balassa Péter
Bacsó Béla
Dolinszky Miklós

2007

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek