ELTE BTK Művészettörténeti Doktori Iskola
Disszertációs adatbázis

 

 

A disszertációk szerzői jogait a szerzők fenntartják!

Doktorandusz Cím Program Témavezető Év Szövegek
Beke Zsófia Térbenyíló festmények az ezredvég magyar képzőművészetében Művészettörténet Peternák Miklós 2006 disszertáció
tézis
Bodonyi Emőke A szentendrei művészeti fogalmának kialakulása Művészettörténe Zwickl András 2006 disszertáció
magyar tézis
angol tézis
melléklet
Boros Judit Magyar festők Párizsban (1880–1896)   Passuth Krisztina 2006 disszertáció
képek
           
Dombrovszky Ninette Ábrahám áldozata (1Móz 22,1–18). A biblikus téma Chagall művészetében Művészettörténet Marosi Ernő 2008 disszertáció
magyar tézis
angol tézis
Gosztola Mária A flamand barokk életképfestészet tematikai és interpretációs kérdéseinek összefüggései a holland realista festészet tükrében Művészettörténet Kelényi György 2007 disszertáció
magyar tézis
angol tézis
melléklet
Haris Andrea A tihanyi bencés apátság műtárgyai és mesterei a 18. században Művészettörténet Granasztóiné Györffy Katalin 2007 disszertáció
magyar tézis
angol tézis
melléklet

Harmati Béla László

Későbarokk szószékoltárok, oltárképek és festett karzatok a dunántúli
evangélikus templomokban
Művészettörténet Kelényi György 2006 disszertáció
magyar tézis
melléklet
Jernyei Kiss János
Civitas Dei – civitas terrena.
Maulbertsch freskóműve a váci székesegyház liturgikus terében
Művészettörténet Kelényi György 2006 disszertáció
magyar tézis
angol tézis
melléklet
Lupescu, Radu Vajdahunyad vára a Hunyadiak korában Művészettörténet Dr. Marosi Ernő
2006 disszertáció
magyar tézis
angol tézis
melléklet
Markója Csilla „Az emberi tájék.” Természet és emberi természet Mednyánszky művészetében az új források tükrében. Mednyánszky-tanulmányok
Művészettörténet Tímár Árpád 2007 magyar tézis
angol tézis
Mazányi Judit Ligeti Miklós szobrászművész életműve
Művészettörténet Nagy Ildikó 2006 disszertáció
magyar tézis
angol tézis
Mentényi Klára A Székesfehérvári Szűz Mária prépostsági templom román kori faragványai. A faragványok története a 19. században
Művészettörténet Tóth Melinda 2006 disszertáció
képek
Pandur Ildikó Jungfer Gyula (1841-1908) munkássága az újabb kutatások tükrében Művészettörténet Szilágyi András 2008 disszertáció
magyar tézis
angol tézis
melléklet
Papp Gábor György Gerster Kálmán (1850–1927) munkássága Művészettörténet Komárik Dénes 2007 disszertáció
tézisek
Radványi Orsolya Térey Gábor múzeumszervező és tudományos tevékenysége a Régi Képtár élé (1895–1926) Művészettörténet Ember Ildikó 2008 disszertáció
magyar tézis
angol tézis
Rockenbauer Zoltán Márffy Ödön Művészettörténet Passuth Krisztina 2008 disszert. 1, 2
magyar tézis
angol tézis
Rostás Tibor Kapcsolatok Közép-Európa koragótikus építészetében Művészettörténet Tóth Sándor 2007 disszertáció
magyar tézis
Serfőző Szabolcs A sasvári pálos templom és a kegyszobor kultusza a 18. században Művészettörténet Galavics Géza 2007 disszertáció
magyar tézis
angol tézis
melléklet
Tatai Erzsébet Neokonceptuális művészet Magyarországon a ’90-es években Művészettörténet Pataki Gábor 2006 disszertáció
magyar tézis
angol tézis
melléklet
Tóth Áron „Civilis architectura” a XVIII. századi Magyarországon.
A vitruvianus építészetelmélet hazai recepciója a késő-barokk és a felvilágosodás korában
Művészettörténet Kelényi György 2008 disszertáció
magyar tézis
angol tézis
Tóth Ferenc A Szépművészeti Múzeum modern külföldi gyűjteményének létrehozói Művészettörténet Sinkó katalin 2006 disszertáció
magyar tézis