Disszertációs adatbázis
Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában
2006. március 1-je óta beadott disszertációk

A disszertációk szerzői jogait a szerzők fenntartják!

 

Doktorandusz Cím Program Témavezető Év Tézisek

Bárczi Zsófia

Mécs László lírai beszédmódja

Legújabb kori magyar irodalom

Rónay László

2006

tézisek

Berki Judit

A szivacs, a tükör és a lakmuszpapír. Magyarországi Hamlet előadások 1952–87

Modern angol és amerikai irodalom

Székely György

2007

tézisek
képek

Boka László

A divattól a kultuszig

Összehasonlító irodalomtudomány

Szegedy-Maszák Mihály

2006

disszertáció

Bokányi Péter

A történelmi regény változatai napjainkban

Legújabb kori magyar irodalom

Rónay László

2005

disszertáció
magyar tézisek

Bődy Edit

Változatok egy hősre

Modern angol és amerikai irodalom

Sarbu Aladár

2006

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Csiszár Gábor Költői szerepek és imázsalkotás Faludy György költészetében Legújabb kori magyar irodalom Tverdota György 2008 disszertáció
magyar tézisek

Csuka Judit

A szlovéniai magyar szövegkiadás

Könyvtártudomány

Sebestyén György

2005

disszertáció
magyar tézisek

Dolmányos Péter

A kortárs költészet írsége

Modern angol és amerikai irodalom

Ferencz Győző

2007

disszertáció
angol tézisek

Donner Daniella

A gondolkodás ábrázolása Shakespeare színműveiben

Angol reneszánsz és barokk irodalom

Géher István

2006

disszertáció
magyar tézisek

Fata Ildikó

A kétnyelvű fordítói szakszótár

Germanisztikai irodalomtudomány

Hessky Regina

2007

disszertáció
magyar tézisek
német tézisek

Fodor János

Trendek és tendenciák, kialakult modellek

Könyvtártudomány

Sebestyén György

2005

disszertáció
magyar tézisek

Gutbrod Gizella

Théorie et pratique de la poesie chez Simone Weil

Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig

Karafiáth Judit

2007

disszertáció

***Hankovszky Tamás

Pilinszky János evangéliumi esztétikája

Esztétika

Radnóti Sándor

2006

disszertáció

Henter M. Nóra

A Mester és Margarita és a fantasztikum

Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

Hetényi Zsuzsa

2004

tézisek

Huszághné Kelecsényi Ágnes

Stein Aurél és a magyar tudomány

Könyvtártudomány

Voit Krisztina

2004

disszertáció
magyar tézisek

Ivansivka Sarolta

Sokszínű ég alatt élek. A természet mint szakrális tér a nyenyec prózairodalomban

Az uráli népek folklórja és irodalma

Domokos Péter

2005

disszertáció
magyar tézisek
képek

Jahl Katrin

A B űn és bűnhődés szemantikája

Orosz irodalom és irodalomkutatás

Kovács Árpád

2001

orosz tézisek

Kalla Zsuzsa

Bártfay László naplója 1836–1841

A magyar és európai felvilágosodás

Bíró Ferenc

2006

disszertáció

Kapcsándi Katalin

Mítoszok átváltozásai: mitológiai elemek Dürrenmattnál

Germanisztikai irodalomtudomány

Orosz Magdolna

2006

disszertáció
Karáth Tamás „Altum Sapere”: The Risks of the Authority and Responsibility of Knowledge in Late Medieval English "Extramural" Literary Texts
Angol reneszánsz és barokk irodalom Halácsy Katalin 2008 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Kékesi Zoltán

Képszövegek

Összehasonlító irodalomtudomány

Szegedy-Maszák Mihály

2008

disszertáció
magyar tézisek
Kerekes Pál Az e-kormányzat, e-közigazgatás fejlődése és jelenlegi helyzete Magyarországon; a könyvtár és a digitális gyűjtemények helye, szerepe az elektronikus közszolgáltatások rendszerében; az e-közigazgatás elektronikus tájékoztató felületei Könyvtártudomány Sebestyén György 2008 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Kiricsi Ágnes

Semantic Rivalry of Mod/Mood and Gemynd/Minde
in Old and Middle English Literature

Magyar reneszánsz és barokk

Halácsy Katalin

2005

disszertáció
magyar tézisek

Lukács Edit Anna

A gömb metafora

Francia irodalom

Szabics Imre

2008

disszertáció
resume

Merényi Hajnalka

Emigráció és emigráns lét

Legújabb kori magyar irodalom

Rónay László

2005

tézisek

Oroszné Takács Katalin

Die zur Erinnerung gewordene Heimat. Heimatbucher der vertriebenen Ungarndeutschen

Germanisztikai irodalomtudomány

Mádl Antal

2007

disszertáció
Nagy Gabriella Ágnes Textus és hang a 20. századi drámában. A dramatikus szöveg performativitása Összehasonlító irodalomtudomány Szegedy-Maszák Mihály 2008 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek
Nagy Judit But a Few Acres of Snow? Weather Images in Canadian Short Prose 1945–2000 Modern angol és amerikai irodalom Sarbu Aladár 2006 disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Ősi János

Prózaköltemények a Nyugat korszakától 1989-ig

Legújabb kori magyar irodalom

Rónay László

2005

disszertáció
tézisek

Pável Rita

Entwicklungsgeschichtliche Erwägungen
zur ungarndeutschen Literatur mit besonderer Rücksicht auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts

Germanisztikai irodalomtudomány

Mádl Antal

2006

disszertáció
magyar tézisek

Peres Anna

Die Kompositionen Adrian Levekühns in Thomas Mann Roman Doktor Faustus aus intertextueller Sicht

Germanisztikai irodalomtudomány

Horváth Géza
Kerekes Amália

2006

német tézisek
Petőcz András „Dimenzionista” művészet: Tamkó Sirató Károly
költészeti törekvései a két világháború között, illetve
annak hazai és nemzetközi megfelelői
A Nyugat és kora Sipos Lajos 2008 disszertáció
magyar tézisek

Rónay Ágnes

Babits angol fordításai

A Nyugat és kora

Kenyeres Zoltán

2007

disszertáció
magyar tézisek

Sulyok Bernadett

Kodolányi János mezopotámiai és bibliai témájú tetralógiájának (Vízözön, Új ég, új föld, Az égő csipkebokor, Én vagyok) mítoszkritikai és narratológiai interpretációja

Legújabb kori magyar irodalom

Csűrös Miklós

2007

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Szabó T. Anna

Szabó Lőrinc szonettfordításai

Angol reneszánsz és barokk

Géher István

2004

disszertáció
tézisek

Szénási Zoltán

A szavak sokféleségétől a Szó egységéig. Közelítés a 20. századi magyar katolikus irodalom problémájához

Legújabb kori magyar irodalom

Rónay László

2006

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek

Szűts Zoltan

Szellem a gépben. A hypertext

Legújabb kori magyar irodalom

Rónay László

2007

disszertáció
magyar tézisek

Teller Katalin

Den Steinsteinern machen

Germanisztikai irodalomtudomány

Orosz Magdolna

2007

tézisek

Tomasovszky Orsolya

Nőalakok a középkori irodalomban

Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig

Szabics Imre

2004

disszertáció

Zóka Katalin

A mesetradíció újraértelmezése a 20. századi magyar irodalomban

Legújabb kori magyar irodalom

Rónay László

2006

disszertáció
magyar tézisek
angol tézisek